Fondos Públicos

20/12/2011

Fondos Públicos: PROXECTO SIPAT
Segundo resolución do 22 de novembro de 2011, conforme ao anuncio publicado no DOG nº237 do 14 de decembro de 2011, Lambda CT consegue co-financiamento público para un proxecto correspondente ao procedemento administrativo PR519A_2011 (resolución do 7 de abril de 2011 publicada no DOG nº77 do 19 de abril de 2011), concedido pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica de la Xunta de Galicia.
Esta axuda, por importe de 25.167 €, permite a Lambda CT participar no desenvolvemento dun sistema que permita aos socios de ASETRANSPO custodiar e tratar os datos dos tacógrafos dixitais, podendo coñecer a estrutura rela de custos da súa empresa, como base para poder incrementar a rendibilidade e a competitividade desta, evitar o ”dúmping” nos prezos, e contribuír ao crecemento ordenado do sector.
As tarefas realizadas por LambdaCT neste proxecto adscríbense, principalmente á xestión do proxecto, aseguramento da calidade, e xestión e captura dos requisitos.
A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica de la Xunta de Galicia dedicou un presuposto de 2.900.000 € (1.160.000 € para o ano 2011 e 1.740.00 € para a anualidade 2012), e concedeu 32 proxectos nesta convocatoria.
O proxecto no que Lambda CT participa ten unha contía global de aproximadamente 100.000 €.

ENLACES ASOCIADOS
Memoria pública do Proxecto SIPAT